Imperium Francuskie

Trzecia Republika Francuska (franc. Troisième République) – proklamowana 4 września 1870 r., trwała 70 lat, do klęski Francji, zawarcia separatystycznego zawieszenia broni z III Rzeszą i udzielenia przez francuskie Zgromadzenie Narodowe 10 lipca 1940 r. z pominięciem Prezydenta Republiki Alberta Lebrun nadzwyczajnych pełnomocnictw premierowi - marszałkowi Pétain, który na ich podstawie ogłosił się "głową państwa francuskiego" (fr. L'État Français).

Dowiedz się więcej!

Imperium Brytyjskie

Imperium brytyjskie – imperium kolonialne obejmujące dominia, kolonie, protektoraty, terytoria mandatowe i inne terytoria zależne należące do Wielkiej Brytanii lub przez nią zarządzane. Rozwinęło się z kolonii i placówek handlowych zakładanych przez Anglię pomiędzy końcem XVI a początkiem XVIII wieku. U szczytu swojej potęgi było największym imperium w historii świata i przez ponad stulecie było jedynym supermocarstwem.

Dowiedz się więcej!

Carstwo Rosyjskie

Imperium Rosyjskie, oficjalna nazwa polska: Cesarstwo Rosyjskie (ros. Российская империя, przed reformą ortografii Россійская Имперія) – oficjalna nazwa Rosji w latach 1721–1917. Imperium Rosyjskie u szczytu swej potęgi w 1866 roku liczyło 23,7 mln km² i było trzecim najrozleglejszym państwem w historii ludzkości, po imperium brytyjskim i Wielkim Ułusie Mongolskim. Stolicą Imperium Rosyjskiego był przez niemal cały okres jego istnienia Petersburg.

Dowiedz się więcej!

Foteczki

Francuscy Żołnierze

Nasi wojacy nie boją się wrogów i pokonają każdego

Dowiedz się więcej

Brytyjscy Żołnierze

Chwila odpoczynku przed profesjonalnym treningiem

Dowiedz się więcej

Rolnicy Rosyjscy

Rolnicy zawsze pomocni i zadowoleni z pomagania wojakom!

Dowiedz się więcej

Zabawy i Hulańce

W naszym sojuszu zawsze znajdzie się czas na przyjemności

Dowiedz się więcej

Wstąp do Ententy!